Лири за кърпи

Електрически лири за кърпи и хавлии, лесни за монтаж и експлоатация. Нагревателният елемент е фабрично монтиран в лирата, като не се налага да бъде наливана допълнително течност- суха технология. По- голямата част са снабдени и с Momento таймер, който ви позволява да прецизирате периодите на използване на продукта.