Лири за баня

Голямо разнообразие от лири за баня, които работят с течност и могат да бъдат инсталирани както към водния кръг на отоплителната инсталация, така и индивидуално, поставяйки електрически нагревател на PAX Momento. Лирите са основно стоманени, като една част от тях са направени от хромирана стомана, а друга от неръждаема стомана.